ZERO WASTE KITS


Zero Waste Market Kit

From $28.00

Zero Waste Kit: Lauren's Essentials

$65.00

Zero Waste Father's Day Shave Kit

From $55.00

Zero Waste Self Care Kit

From $75.00
Sold Out

Zero Waste Ocean Advokit

$99.00

Zero Waste Skincare Kit

$55.00
Sold Out

Zero Waste Hair Care Kit

$55.00
Sold Out

Zero Waste Fur Baby Kit

From $41.00
Sold Out

Zero Waste Shave Kit: Pivoting Razor

$82.00
Sold Out

Zero Waste Shave Kit

$40.00

Zero Waste Travel Kit

$64.00

Zero Waste Starter Kit: The Basics

From $39.00

Zero Waste Oral Hygiene Kit

$25.00

Zero Waste Lunch Kit

From $46.00

Zero Waste Period Kit

$75.00